Gottfried Finger: Sonata No. 2, Petr Wagner – viola da gamba, Přemysl Vacek – arciloutna, Adam Viktora – varhanní pozitiv