Natáčeno v pražské Domovině, odkud se dosud nepodařilo ničím vypudit ducha komunistických schůzí. V sále extrémní sucho, zvlhčování nepomáhalo a poslední den nahrávání nástroje přestávaly fungovat. Navzdory těmto protivenstvím jsme to dokázali.