Varhaník pražského kostela Panny Marie před Týnem a jeho soubor pětihlasých tanců z roku 1611.